Diamentowy Jubileusz 60-cio lecia kapłaństwa ks. Juliana Osmoli

W dniu 4 maja 2013 roku, parafia św. Marcina w Gnojniku, przeżywała radość jubileuszu kapłaństwa księdza kanonika Juliana Osmoli - emerytowanego proboszcza parafii.

 
Uroczystą Eucharystię, której przewodniczył ks. biskup senior Władysław Bobowski, tarnowski sufragan, celebrowało osiemnastu kapłanów diecezjalnych. Hierarcha w wygłoszonej homilii podkreślał wielką rolę i znaczenie kapłaństwa, zwłaszcza w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie.
3 maja 1953 roku zostałem wyświęcony na kapłana, następnego dnia - po raz pierwszy stanąłem przy ołtarzu Pańskim w kościele parafialnym w Mielcu, aby odprawić swoją pierwszą Mszę świętą -. wspominał po 60-ciu latach dostojny ks. Jubilat. Dziękuje Panu Bogu za każdy dzień życia i możliwość pełnienia posługi duszpasterskiej ludziom i Kościołowi powszechnemu. (…) Było nas trzydziestu trzech na roczniku, a zostało już „tylko” trzech - mówił. Z okazji diamentowego jubileuszu, grupa Parafian zgromadzona na sobotniej Mszy świętej, odśpiewała dostojnemu Jubilatowi tradycyjne „wszystkiego dobrego …”. Były również kwiaty, gratulacje oraz życzenia zdrowia i siły do dalszego pełnienia posługi duszpasterskiej na dalsze dni życia kapłańskiego.
 
- Czcigodny Księże Jubilacie. Jesteś jak diament, który przez blisko pół wieku szlifował nasze postawy moralne i wychowanie kilku pokoleń - mówił Stanisław Kowalczyk, przewodniczący Rady Parafialnej.
 
Czcigodnego ksiądz Jubilat otrzymał również list gratulacyjny od biskupa Andrzeja Jeża, ordynariusza diecezji tarnowskiej, który - w Jego imieniu - został odczytany przez księdza dziekana Józefa Drabika. Uroczystość uświetniła także miejscowa orkiestra dęta.
 
Po zakończeniu części liturgicznej, ks. Jubilat wygłosił bardzo sentymentalne podziękowanie, za 60-cio letnią służbę w kapłaństwie, a przede wszystkim za 46 lat pobytu w Gnojniku.
 
- będzie trochę długawe, bo za te 60 lat, to się trochę nazbierało … - taki słowami rozpoczął swoją przedmowę i od razu został nagrodzony gromkim brawami. Oprócz wspomnień sentymentalnych z pierwszych lat kapłaństwa, skierował także słowa podziękowania do kapłanów dekanatu brzeskiego, za wszelką pomoc i serdeczność, jakiej doświadczał na przestrzeni blisko pół wieku pobytu w Gnojniku.
 
Ksiądz Julian Osmola urodził się 28 marca 1925 roku w Wojsławiu k. Mielca. W dniu 3 maja 1953 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali. W latach 1953-1958 pełnił posługę kapłańską w Kaninie k. Limanowej, następnie był wikariuszem w Siedlcach k. Nowego Sącza (1958-1962), wikariuszem w Niwiskach (1962-1966) - obecnie diecezja rzeszowska oraz, wikariuszem w Mochnaczce k. Krynicy (1966-1967). W 1967 roku przybył do parafii św. Marcina w Gnojniku, gdzie początkowo pełnił funkcję wikariusza - ówczesnego proboszcza - ks. Teodora Madeji. Od 1969 roku - decyzją ówczesnego ks. biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza - został zamianowany najpierw administratorem, a następnie proboszczem parafii. Od 1996 roku mieszka na terenie parafii, jako rezydent. Za całokształt swojej pracy duszpasterskiej został odznaczony godnością kanonika eksponowanego (Expositorium Canonicale). Ma również przywilej noszenia rokiety i mantoletu (RM). Nadal aktywnie uczestniczy w życiu duszpasterskim parafii. W konfesjonale pełni posługę spowiednika, zaś przy ołtarzu regularnie odprawia Msze święte. Obecnie ma 88 lat i jest najstarszym kapłanem w brzeskim dekanacie.
 
Marek Białka