Szkoła Podstawowa w Gnojniku ma 150 lat
W pogodny i słoneczny dzień, społeczność Gnojnika obchodziła „multi” uroczystość. Przede wszystkim uczniowie i nauczyciele świętowali jubileusz 150-lecia miejscowej szkoły. Ponadto, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, zaś cała szkolna ferajna wspominała swojego patrona - osobę bł. Jana Pawła II, z racji przypadającego w dniu dzisiejszym liturgicznego wspomnienia. Były wiersze, piosenki i bogata część artystyczna. Tak się również pomyślnie złożyło, że w dniu obchodów szkolnego jubileuszu, oddany został do użytku plac zabaw, z którego dzieci już mogą w pełni korzystać.
Było uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie placu, którego dokonał ks. Marian Zapiór - proboszcz parafii. -

Historia szkoły sięga 1862 roku. W dniu 3 września otwarto nowy budynek, który miał odtąd charakter szkoły trywialnej. Była ona wybudowana staraniem dziedzica Edwarda Homolacsa. Miała 2 pomieszczenia, tzn. jedną salę do nauczania i jedno mieszkanie dla nauczyciela. Uczono w niej religii, czytania i pisania, gramatyki, śpiewu, znajomości natury. - opowiada Ewa Prus, dyrektor szkoły.
W kronice szkolnej odnotowano, że na przestrzeni minionych 150-ciu lat, w szkole pracowało 16-tu kierowników i dyrektorów, którzy starali się jak najlepiej wychowywać młode pokolenia dzieci i młodzieży z Gnojnika - dodaje.

Uroczystości jubileuszowe poprzedziła Msza święta odprawiona w kościele MB Fatimskiej w Gnojniku przez ks. Mariana Zapióra - proboszcza parafii. W wygłoszonej homilii, duszpasterz mówił m.in. o życiu i działalności Jana Pawła II oraz zachęcał młodzież do Jego naśladowania.
Przedstawiając postać błogosławionego, zacytował fragment Jego wypowiedzi skierowanej do Polaków podczas jeden z pielgrzymek do Ojczyzny: przestańcie mi klaskać, a zacznijcie mnie słuchać.

Marek Białka