SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE

Serdecznie zapraszam pielgrzymów gr. 8 św. Stanisława BM XVIII PPT na Jasną Górę na spotkanie popielgrzymkowe, które odbędzie się w parafii Uszew w dniu 20 IX 2020 r. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 16.00. Po Mszy świętej spotkanie integracyjne.

Wyrażamy wdzięczność Księdzu Proboszczowi parafii Uszew za podjęcie pielgrzymów gr. 8 oraz Ks. Piotrowi i pielgrzymom z tej Parafii za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.


Z wyrazami szacunku
PRZEWODNIK GR 8
św. Stanisława BM-PPT
ks. Łukasz Polniaszek