OGŁOSZENIE O NABORZE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ W DOMOSŁAWICACH

Szkoła Muzyczna w Domosławicach ogłasza dodatkowy nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021. Na tronie szkoły jest do pobrania aplikacja, którą należy wypełnić i przesłać elektronicznie do dnia 25 sierpnia do godziny 15.00.

Od 1 września, dla wszystkich chętnych, w tym dla młodzieży i dorosłych,  będziemy również prowadzić nabór do Zespołu Pieśni i Tańca, który rozpoczyna działalność przy naszej szkole muzycznej.

www.domoslawice.pl

tel. 14 66 35 420, kom. 884 987 316 w okresie wakacyjnym od 7.00 do 16.00