PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W BALU CHARYTATYWNYM

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

         Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Charytatywnej Zabawy Walentynkowej, z której dochód jest przeznaczony na renowację naszego gotyckiego kościoła Św. Marcina.
         Serdeczną wdzięcznością obejmujemy wszystkich Ofiarodawców za prace w kuchni związane z przygotowaniem zabawy i podczas jej trwania, za przygotowanie i wystrój Sali na zabawę, za przekazane środki, produkty, nagrody. Są to osoby:

Państwo Kasia i Michał Dziedzic; Krystyna Sikora; Krystyna Bugajska, Elżbieta Skórnóg, Maria Zych, Janina Święch, Agnieszka Migacz; Maria i Krzysztof Wójs; Halina i Krzysztof Kądziołka; Anna i Paweł Wąs; Agnieszka i Robert Antczakowie; ks. Piotr Barczyk; Józefa Barczyk; Agata
i Jacek Chmura; Agnieszka i Jerzy Migacz; Zofia Wnęk; Marta Pacura – Domagała; Joanna i Patryk Adamczyk; Renata Zając;

kelnerzy: Ewa Strzesak, Agata Żółty, Renata Migacz, Zuzanna Zapiór,
Julia Tomera, Krzysztof Migrała, Jakub Strzesak, Bartek Szczupak;
Wójt Gminy za bezpłatny wynajem Sali /tylko media opłacone/;
także inne osoby zaangażowane na różne sposoby: ufundowane nagrody, upieczone ciasta, rozprowadzane bilety – niektórzy z nich chcieli pozostać anonimowi;
wszyscy uczestnicy zabawy, z których wielu było spoza naszej parafii.
Na renowację kościoła św. Marcina została przekazana kwota 12.210,00 zł.
                                    
                                                 Bóg   zapłać !