INFORMACJA NA TEMAT CMENTARZA PARAFIALNEGO

 
                                               Drodzy  Parafianie
 
         Działając na podstawie wytycznych Biskupa Diecezji Tarnowskiej oraz mając na uwadze dobro całej Wspólnoty Parafialnej, opracowaliśmy regulamin funkcjonowania cmentarza. Jego zapisy mają na celu wprowadzenie porządku, ukrócenie samowoli i wzięcie współodpowiedzialności przez nas wszystkich za miejsce, które powinno być otoczone wyjątkową czcią. Chcemy uporządkować sprawy związane ze stawianiem nagrobków, nasadzeniami, chodnikami, utrzymaniem czystości i porządku. Części spraw nie da się uregulować przepisami, dlatego liczymy na rozsądek i poszanowanie praw sąsiednich grobów. Funkcjonowanie cmentarza to także niestety koszty finansowe ponoszone przez parafię na utrzymanie, jak choćby wywóz śmieci i na inwestycje, wśród których należy wymienić remont kaplicy i ogrodzenia, wytyczenie i wyłożenie kostką alejek, usunięcie starych krzewów i nowe nasadzenia. W związku z tym wprowadzone będą opłaty, które będą przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie cmentarza.  Mimo, że treścią cmentarza są zwłoki, to nośnikami znaczeń są jego elementy naziemne. Dzięki nim cmentarz staje się kroniką dziejów wsi lub miasta; świadkiem przeszłości, ukazującym związek dziejów miejscowości z historią państwa i narodu. Cmentarz to nie tylko świadectwo losów pojedynczego Człowieka na nim pogrzebanego, ale także obraz charakterystycznego dla danego czasu stosunku do śmierci, a zatem i do życia.
 
                                                                                                      Rada  Parafialna