ODPUST ZA DUSZE WIERNYCH ZMARŁYCH

         Wierni, którzy odwiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłym i odmówią tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", mogą zyskać odpust zupełny  od południa uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny, pod zwykłymi warunkami, czyli:
 
1]  odbyta spowiedź święta, która może być wcześniej;
2]  przyjęta Komunia św. w tym dniu;
3]  dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.
     (np. "Ojcze nasz", Zdrowaś Maryjo" lub inna);
4] wymagane jest ponadto wyzbycie się przywiązania
    do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
 
        Jeśli jest brak takiej dyspozycji lub wymaganych warunków, wtedy odpust ten będzie tylko cząstkowy.
 
        Ponadto wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących, który w dniach 1 - 8 listopada jest zupełny,  w pozostałe zaś dni roku - cząstkowy. Odpust taki można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień, pod zwykłymi warunkami
{o których powyżej w punktach 1 - 4 }.
        Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wymagane do odpustu zupełnego. 
Jednak należy także doceniać zyskiwanie
odpustów cząstkowych.

1