EWANGELIZACJA Z MARYJĄ


  Program:
 
7 czerwca – piątek
 
18.00 – Eucharystia  z uroczystym wejściem z figurą Niepokalanej;
              Na zakończenie Mszy Św. – uczta słowa: świadectwa Maryjne;
Po Mszy Św. – wystawienie Najśw.  Sakramentu:
nowenna do Ducha Świętego; nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa;
adoracja z rozważaniami Maryjnymi.
 
Po nabożeństwie przy kościele rozprowadzanie płyt Eo Nomine
pt. „Niebo” {świadectwa z hospicjum i autorskie pieśni religijne}.
 
 
8 czerwca  –  sobota  –  Wigilia  Zesłania  Ducha  Świętego
 
18.00 – Eucharystia;
              Na zakończenie – uczta słowa: świadectwa o czyśćcu i duszach czyśćcowych;
Po Mszy Św. – wystawienie Najśw.  Sakramentu:
nowenna do Ducha Świętego; nabożeństwo ku czci Najśw. Serca
P. Jezusa; adoracja z rozważaniami o Duchu Świętym.
 
Po nabożeństwie przy kościele rozprowadzanie płyt Eo Nomine
pt. „Niebo” {świadectwa z hospicjum i autorskie pieśni religijne}.
 
 
9 czerwca  –  Niedziela  Zesłania  Ducha  Świętego
 
Eucharystia o godz. 7.00,  9.00,  11.00  i 17.00.
Na zakończenie każdej Mszy Św. – uczta słowa: świadectwa o Miłości
i Miłosierdziu Bożym oraz Akt Zawierzenia Niepokalanej
{wg św. M. Kolbe}.
Różaniec – godz. 8.30;
Koncert – po Mszy Św. o godz. 11.00;
 
Po każdej Mszy Św. przy kościele są rozprowadzane płyty Eo Nomine
pt. „Niebo” {świadectwa z hospicjum i autorskie pieśni religijne}.  
 
              Prowadzą  Marek  i  Dorota  Choszczykowie.