PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy? A może chciałbyś/łabyś zdobyć nowe kwalifikacje ?  

Skorzystaj z oferty projektu „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY” , realizowanego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.
Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia, pozostają bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkują powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski.
Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:
ü  Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
ü  Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
ü  Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
ü  Płatne staże zawodowe
ü  Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy
ü  Wsparcie trenera zatrudnienia
ü  Opiekę nad osobami zależnymi
ü  Doradztwo informatyczne
ü  Zwrot kosztów dojazdu

Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy - wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektową, skuteczną pomoc.
 
Zainteresowanych zapraszamy:
Centrum Wsparcia  w Brzesku, ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko
(vis a vis Urzędu Miasta)
tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654
 
Uwaga!W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści,  których celem jest aktywizacja zawodowa.
 
UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!
Projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”