PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2019

         Sobota – 30 marca
10.00 – wyjazd do osób starszych i chorych w domach.
17.30 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży.
18.00– Msza Św. z nauką ogólną.
19.00„Tajemnica Eucharystii” – {Grupa Teatralna 25+ z Mił. Boż. w Brzesku}.
 
         Niedziela - 31 marca
7.00- Msza Św. z nauką ogólną.
9.00- Msza Św. z nauką ogólną.
11.00– Msza Św. z nauką ogólną.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
ok. 17.00- Msza Św. z nauką ogólną.
 
         Poniedziałek - 1 kwietnia: Dzień Spowiedzi Św.
8.00- Msza Św. z nauką ogólną.
9.00 - 10.00 - Spowiedź św. dla wszystkich. 
10.00 - Nauka rekolek. dla kl. IV – VIII i III gimn. i spowiedź dla nich.
11.00 - 12.00 - Spowiedź św. dla wszystkich.
13.45 - Nauka rekolekcyjna dla kl. I – III.
15.00 - 16.30 - Spowiedź św. dla wszystkich.
17.00 - 18.00 - Spowiedź św. dla wszystkich. 
18.00- Msza Św. z nauką ogólną.
 
[Przerwy w spowiedzi: 10.00 - 10.30; 12.00 - 15.00; 16.30 - 17.00].
 
         Wtorek – 2 kwietnia
8.00– Msza Św. z nauką dla wszystkich.
          Po Mszy Św. nauka rekolekcyjna dla matek i ojców /gr. I/.
10.00 – Nauka rekolekcyjna dla kl. I – IV.
11.30 – Nauka rekolekcyjna dla kl. V – VIII i III gimn.
15.30– Msza Św. z nauką dla osób starszych i chorych {z sakr. namaszcz. chor.}
18.00– Msza Św. z nauką dla wszystkich.
           Po Mszy Św. nauka rekolekcyjna dla matek i ojców /gr. II/.
 
         Środa – 3 kwietnia: zakończenie Rekolekcji
8.00- Msza Św. z nauką i błogosławieństwem dla wszystkich.
9.30 - Msza Św. dla kl. I - VIII i III gimnazjum.   
17.40 - Nowenna do Matki B. Nieust. Pomocy i Św. Józefa.
18.00- Msza Św. z nauką i błogosławieństwem dla wszystkich.
 
      Rekolekcje  prowadzi  Ks. Piotr Pasek.