GODZINA ŚWIĘTA ...

Propozycja na Wielki Post, a może i na dłużej. Pan Jezus objawiając się Małgorzacie Marii Alacoque przyznał się, że największym cierpieniem podczas całej męki nie było biczowanie czy przybicie do krzyża czy inne cierpienia fizyczne, ale największym cierpieniem było cierpienie duchowe, które przeżył w Ogrojcu. Dlatego poprosił ją o to, żeby odprawiała tzw. godzinę świętą, czyli żeby wstawała w każdy czwartek o godz. 23.00 i czuwała razem z Nim do północy. Żeby była blisko w tej tak strasznej godzinie.

Chcemy również w naszej parafii odpowiedzieć na tę prośbę i towarzyszyć Panu podczas godziny Świętej tutaj w kościele w każdy czwartek od 23.00 do 24.00. Jeżeli poczujesz w sercu pragnienie, że chcesz być z Panem, w tej godzinie, w której był opuszczony przez niebo i ziemię to przyjdź. Będzie to czas indywidualnej adoracji w ciszy, w którym Pan Jezus nie liczy na nic, jak tylko na Twoją obecność.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>