Ordynariusz Tarnowski w nowym kościele w Gnojniku

Z udziałem księdza biskupa Wiktora Skworca, ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, odbyło się uroczyste poświęcenie ołtarza, ambony oraz tabernakulum w nowobudowanym kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gnojniku. Pasterz tarnowskiego kościoła przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej, jak również wygłosił homilię.

Po skończonej Eucharystii, ksiądz biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia plebani, która była wznoszona wraz z nowym kościołem, a następnie odwiedził klub parafialny Betania, gdzie wspólnie z młodzieżą zaśpiewał kolędę i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Tarnowski hierarcha od początku patronuje wszelkim inicjatywom podejmowanym przez działający w parafii oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a przede wszystkim budowie Betani. Jako dowód uznania za trud poniesiony przy odbudowie zniszczonego podczas pożaru budynku, pasterz tarnowskiego Kościoła ufundował do Betani pełne wyposażenie siłowni.

Przypomnijmy, że od 2004 roku, parafianie z Gnojnika podejmują wspólny trud budowy nowej świątyni, która niewątpliwie jest konieczna do aktualnych potrzeb duszpasterskich. Autorem projektu zarówno kościoła, jak i plebanii, jest pani architekt Elżbieta Langer z Bochni.

Po trzech latach od rozpoczęcia budowy świątyni, wykonano wszystkie instalacje, tynki wewnętrzne oraz wylewki. Pomalowane zostały również ściany oraz wstawiono okna. Także w tym roku, wmurowany został kamień węgielny. Dotychczas na budowę kościoła zostało wydane ponad 2 mln złotych 

Marek Białka

http://www.brzesko.ws/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=3160&mid=10640