ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE DLA PARAFIAN

                                                   „Albowiem Dziecię nam się narodziło,
                                                   Syn został nam dany /…/  Nazwano Go
                                              imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
                                                    Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” …
                                                                                                               {Izajasz  9, 5}
                        
 
 
 
                                                       DRODZY   PARAFIANIE  i  GOŚCIE !
 
 
                                          Z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia
 
   życzymy głębokiego zadziwienia się Miłością Boga,
 
   który rodzi się, aby stać się Chlebem dla nas, aby dać
 
   nam swoje Życie i obdarzyć Miłością i Pokojem.
 
   Niech Jezus, jedyny Zbawiciel i Pan, jednocząc
 
   Swe Życie z nami, przenika naszą codzienność
 
   i przez ręce Maryi i Św. Józefa, udziela nam
 
   potrzebnych łask, darów, zdrowia i Bożego
 
   światła, abyśmy sami idąc z Jezusem innym
 
   wskazywali drogę, która prowadzi do Nieba.
 
 
                                    Z  modlitwą  przy  betlejemskim  żłóbku
 
                      Duszpasterze Parafii pw. Św. Marcina Bpa w Gnojniku
 
 
 
          Gnojnik: Boże Narodzenie A.D. 2018