FATIMSKIE DNI MARYJNE

FATIMSKIE  DNI  MARYJNE  jako przygotowanie do ODPUSTU w Gnojniku
 
10 maja – czwartek
Błogosławieństwo małżeństw i rodzin
7.00 – Msza Św. z kazaniem
16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentuzakończona Nabożeństwem Majowym
18.00 – Msza Św. z kazaniem
[Zmiana tajemnic „czerwonego różańca” i ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias].
20.15 – Koncert zespołu „Fantazja”.
21.00 – Apel Jasnogórski.
 
11 maja – piątek
Błogosławieństwo osób chorych i starszych
7.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem lurdzkim
18.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem lurdzkim
             Nabożeństwo Majowe
21.00 – Apel Jasnogórski
 
                12 maja – sobota
Błogosławieństwo dzieci, matek w stanie błogosławionym
                            i matek pragnących potomstwa
7.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem indywidualnym
10.00 – wyjazd z posługą do chorych i starszych w domach
18.00 – Msza Św. z kazaniem
             Nabożeństwo Majowe /błogosławieństwo indywidualne/
20.15 – Wieczór Chwały {Wspólnota Emmanuel z Brzeska
wraz z Diakonią muzyczną}
21.00 0 Apel Jasnogórski
 
                13 maja – niedziela – Odpust Fatimski
7.00 i 9.00 – Msze Św. z kazaniem
11.00 – Msza Św. z kazaniem i procesją eucharystyczną
16.45 – Nabożeństwo Majowe
17.00 – Msza Św. z kazaniem i fatimską procesją różańcową
21.00 – Apel Jasnogórski – zakończenie {z niespodzianką}