Prezbiterium w nowym kościele – kosztorys

1/ Tabernakulum:
a] drzwi: model i odlew mosiężny – 3 000 zł;
b] skrzynia         -  8 000 zł;
c] lampka wieczna          -  1 000 zł.
2/ Kłos – płaskorzeźba wokół tabernakulum:
model, odlew z brązu i światło           -  3 000 zł.
3/ Wirujące słońce (średnica ok. 2,5 m) – blacha mosiężna puncowana z elementami odlewanymi  -  6000 zł.
4/ Drzewo dębowe kute – z miedzi, złocone   - 25 000 zł.
5/ Figura Matki Bożej Fatimskiej (wys. 2 m) – rzeźba pełna ze stiuku akrylowego    -  9 500 zł.
6/ Promienie przy figurze – odlew z mosiądzu  -  3 500 zł.
7/ Krzyż ołtarzowy – model, obróbka i odlew z brązu  -  9 500 zł.
8/ Symbole ołtarza i ambony – model i odlew z brązu  -  4 000 zł.