PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

22. 01. 2018 r. – poniedziałek - od godz. 15.00
1 Ks. – Zarzecze - od rodziny Józefa i Jadwigi Lasota
  do rodziny Marzeny i Stanisława Sroka.
 
23.01.2018 r. – wtorek – od godz. 15.00:
1 Ks. – Nowa Wieś– od rodziny Krzysztofa i Anny Stolarczyk
           do rodziny Krystyny Wiśniowskiej.
2 Ks. – Puste– od rodziny Czesława i Marii Jaroszek
   do rodziny Mariana i Genowefy Bałuszyńskich.
 
24. 01. 2018 r. – środa – od godz. 15.00:
1 Ks. – Domy przy Drodze do Chronowa – od rodziny Adama i Zofii
           Skirło do rodziny Grzegorza i Krystyny Żurek.                                  
25. 01. 2018 r. – czwartek  -  od godz. 15.00:
1 Ks. – Centrum - od rodziny Roberta i Teresy Wiśniowskich
  do rodziny Andrzeja i Bogumiły Wiśniowskich.
 
26. 01. 2018 r. – piątek – od godz. 15.00:
1 Ks. – Domy przy Drodze do Chronowa– od rodziny Jana i Haliny
           Smaluch do rodziny Henryka i Apolonii Maj.
 
27.01.2018 r. – sobota – od godz. 9.00:
1 Ks. – Wójtówka - od pani Danieli Kornaś
  do rodziny Mariusza i Agnieszki Szot.
 
 
29.01.2018 r. – poniedziałek – od godz. 14.00:
1 Ks. – Centrum– od rodziny Stanisława i Zofii Migacz
           do rodziny Krzysztofa i Małgorzaty Szpak.
 
30.01.2018 r. – wtorek – od godz. 15.00:
1 Ks. – Wójtówka– od rodziny Tadeusza i Zofii Szot
           do rodziny Adama Wiśniowskiego.