INFORMACJA NA TEMAT CMENTARZA PARAFIALNEGO

 
                                               Drodzy  Parafianie
 
         Działając na podstawie wytycznych Biskupa Diecezji Tarnowskiej oraz mając na uwadze dobro całej Wspólnoty Parafialnej, opracowaliśmy regulamin funkcjonowania cmentarza. Jego zapisy mają na celu wprowadzenie porządku, ukrócenie samowoli i wzięcie współodpowiedzialności przez nas wszystkich za miejsce, które powinno być otoczone wyjątkową czcią. Chcemy uporządkować sprawy związane ze stawianiem nagrobków, nasadzeniami, chodnikami, utrzymaniem czystości i porządku. Części spraw nie da się uregulować przepisami, dlatego liczymy na rozsądek i poszanowanie praw sąsiednich grobów. Funkcjonowanie cmentarza to także niestety koszty finansowe ponoszone przez parafię na utrzymanie, jak choćby wywóz śmieci i na inwestycje, wśród których należy wymienić remont kaplicy i ogrodzenia, wytyczenie i wyłożenie kostką alejek, usunięcie starych krzewów i nowe nasadzenia. W związku z tym wprowadzone będą opłaty, które będą przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie cmentarza.  Mimo, że treścią cmentarza są zwłoki, to nośnikami znaczeń są jego elementy naziemne. Dzięki nim cmentarz staje się kroniką dziejów wsi lub miasta; świadkiem przeszłości, ukazującym związek dziejów miejscowości z historią państwa i narodu. Cmentarz to nie tylko świadectwo losów pojedynczego Człowieka na nim pogrzebanego, ale także obraz charakterystycznego dla danego czasu stosunku do śmierci, a zatem i do życia.
 
                                                                                                      Rada  Parafialna

PIELGRZYMKI DO MEDJUGORIA W 2020 ROKU

Wyjazdy  z  Pilzna:

1/ 27. 04 – 4. 05
2/ 10.06 – 17.06  {niepełnosprawni}
22. 06 – 29. 06  {Rocznica Objawień}
4/ 11.07 – 18.07  {Rodziny Nazaretańskie}
 5/ 30. 07 – 7. 08  {Festiwal Młodych}
6/ 29.08 – 5.09
7/ 30.09 – 7.10 /brak miejsc/

[Koszt 450 zł i 150 euro]
 
Ponadto pielgrzymka w dn. 30.05 – 6.06 2020 r.;  koszt 450 zł i 110 euro;
Wyjazd z Rzuchowej k. Tarnowa lub z Gnojnika.
 
Zapisy  i  informacje  w  zakrystii …

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1 % naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie. Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem o przekazanie 1 % podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać lub sprawdzić czy został wpisany przez Urząd Skarbowy numer KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwota przekazanego 1 % podatku. Na stronie internetowej Caritas (www.caritas.diecezja.tarnow.pl) jest bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych, z którego można skorzystać.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>