KONKURS O BŁ. KAROLINIE

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.

Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:

praca plastyczna – format i technika dowolna,

prace poetyckie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

klasy 0-IV szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna),

klasy V-VIII szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),

szkoły średnie  (praca plastyczna  lub tekst poetycki),

dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki).

 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W BALU CHARYTATYWNYM

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

         Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Charytatywnej Zabawy Walentynkowej, z której dochód jest przeznaczony na renowację naszego gotyckiego kościoła Św. Marcina.
         Serdeczną wdzięcznością obejmujemy wszystkich Ofiarodawców za prace w kuchni związane z przygotowaniem zabawy i podczas jej trwania, za przygotowanie i wystrój Sali na zabawę, za przekazane środki, produkty, nagrody. Są to osoby:

Państwo Kasia i Michał Dziedzic; Krystyna Sikora; Krystyna Bugajska, Elżbieta Skórnóg, Maria Zych, Janina Święch, Agnieszka Migacz; Maria i Krzysztof Wójs; Halina i Krzysztof Kądziołka; Anna i Paweł Wąs; Agnieszka i Robert Antczakowie; ks. Piotr Barczyk; Józefa Barczyk; Agata
i Jacek Chmura; Agnieszka i Jerzy Migacz; Zofia Wnęk; Marta Pacura – Domagała; Joanna i Patryk Adamczyk; Renata Zając;

kelnerzy: Ewa Strzesak, Agata Żółty, Renata Migacz, Zuzanna Zapiór,
Julia Tomera, Krzysztof Migrała, Jakub Strzesak, Bartek Szczupak;
Wójt Gminy za bezpłatny wynajem Sali /tylko media opłacone/;
także inne osoby zaangażowane na różne sposoby: ufundowane nagrody, upieczone ciasta, rozprowadzane bilety – niektórzy z nich chcieli pozostać anonimowi;
wszyscy uczestnicy zabawy, z których wielu było spoza naszej parafii.
Na renowację kościoła św. Marcina została przekazana kwota 12.210,00 zł.
                                    
                                                 Bóg   zapłać !
 

BAWILI SIĘ ... DLA ŚW. MARCINA

Już po raz kolejny, grupa sympatyków oraz miłośników dobrej muzyki i tańca bawiła się na balu walentynkowym, jaki odbył się w Gnojniku. Organizatorzy zabawy zadbali nie tylko o kulinarne przyjemności, które mogły zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane gusta smakowe, ale także dołożyli starań, aby Goście mogli nieco poszaleć na parkiecie. Niebywałą atrakcją sobotniego wieczoru, było losowanie cennych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik balu miał prawo do udziału w losowaniu. Nagrodę główną - pielgrzymkę do Medjugorie - wylosował Bartek z Brzeska, który na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Los szczęścia jaki uśmiechnął się do Niego ma bardzo wymowny charakter, gdyż właśnie do miejsca objawień Maryi Królowej Pokoju przybywa wielu chorych i niepełnosprawnych. Sporych emocji dostarczyła również aukcja różnych przedmiotów ofiarowanych przez anonimowych Darczyńców. Uczestnicy licytacji po trzecim uderzeniu młotka stali się właścicielami cennych przedmiotów.

- Całkowity dochód z zabawy, który wyniósł ponad 12 tys. złotych  przeznaczymy na renowację naszego zabytkowego kościoła pw. św. Marcina. Tak więc była to nie tylko zabawa walentynkowa i karnawałowa, ale przede wszystkim charytatywna - mówi ks. Marian Zapiór, proboszcz parafii św. Marcina w Gnojniku. - Cieszę się, że tylu wspaniałych Gości przybyło do naszej parafii, aby łączyć przyjemne z pożytecznym, bo przeto czy jemy czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, wszystko na chwałą Bożą czynimy - dodaje, parafrazując słowa z listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. (MB)

fot: Marek Odroń