ŻYCZENIA NOWOROCZNE 2020

                         Rozpoczynamy Nowy 2020 Rok, który jest
                         darem Boga dla nas. U progu tego roku zwracamy  
                         się z prośbą do Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
                         aby była z nami na co dzień i wypraszała nam
                         moc i światło Ducha Świętego i potrzebne łaski;
                         aby prowadziła nas do Pana Jezusa obecnego
                         w Kościele, szczególnie w słowie Bożym i sakramentach św.,
                         przede wszystkim zaś w Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary.

Życzymy Wam, drodzy Bracia i Siostry
Błogosławieństwa Bożego w codziennym życiu,
abyśmy dzięki niemu umacniali naszą wiarę,
nadzieję i miłość; abyśmy sumiennie wypełniali nasze
obowiązki, pokonywali wszelkie trudności
i przeciwności; abyśmy najbardziej troszczyli się
o obecność Boga w naszych sercach, a także miłość
do Matki Najśw. oraz naszych bliźnich; abyśmy naszym
dobrym słowem i przykładem życia pomagali innym
być blisko Boga czy też do Niego wrócić.
Niech sercem naszej wiary i centrum naszego życia
będzie Pan Jezus obecny w Ofierze Mszy Św.
i przychodzący do naszych serc w Komunii Św.

        Do naszych z serc płynących życzeń
dołączamy codzienną modlitwę w Waszej intencji
        Duszpasterze  Parafii  w  Gnojniku
 
        Gnojnik, Anno Domini 2020


 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE A.D. 2019

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna
i nada Mu imię
Emmanuel”
                                            [Iz 7,14]
 
 
 
 
                                                                       Drodzy  Parafianie  i  Goście!
                  
                                                                         Przeżywając w czasie Świąt tajemnicę
                                                                         Bożego Narodzenia dziękujemy Bogu,
                                                                            że stał się Emmanuelem – Bogiem
                                                                                        z nami i dla nas.

                                                                  Życzymy Wam odkrywania tej ważnej prawdy,
                                                                                że Bóg jest nieustannie z nami
                                                                                 i zabiega o nasze zbawienie,
                                                                      a Jezus przez swą obecność w Eucharystii
                                                                              daje nam siebie z Miłości.

                                                                               Z całego serca życzymy Wam,
                                                                    abyście zawsze czuli obecność Jezusa i Maryi,
                                                                           Ich wielką miłość i troskę o nas,
                                                                   abyście dzięki Ich bliskości doświadczali mocy
                                                                 i wytrwałości w codziennym świadectwie miłości.
 
                                                                          Świąt pełnych Bożej Obecności,
                                                                Jego błogosławieństwa i czułej opieki Maryi
                                                                          dołączając dar modlitwy
                                                                                      życzą
                                                    Duszpasterze Parafii Św. Marcina Bpa
w Gnojniku.
 
 
                Gnojnik: Boże Narodzenie A.D. 2019 r.

POŚWIĘCENIE KAPLICY ŚW. JANA PAWŁA II

W piątek 13. grudnia Roku Pańskiego 2019, podczas Mszy św. roratniej J.E. ks. bp Leszek Leszkiewicz dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy i ołtarza dedykowanego św. Janowi Pawłowi II oraz Matce Bożej Częstochowskiej. W koncelebrowanej ofierze eucharystycznej wzięli udział kapłani z sąsiednich parafii oraz dziekan brzeskiego dekanatu.

- kolejny ważny etap w procesie budowy naszej nowej świątyni mamy zakończony. Wybór patronów bocznej kaplicy nie jest przypadkowy. Jan Paweł II swój papieski pontyfikat zawierzył Maryi słowami: TOTUS TUUS. To właśnie ten obraz był obecny w prywatnej kaplicy Ojca Świętego - wyjaśnia ks. Marian Zapiór, proboszcz parafii św. Marcina w Gnojniku i budowniczy kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej. Powoli zbliżamy się do momentu konsekracji, czyli wieczystego dedykowania Panu Bogu kościoła i ołtarza - dodaje z radością.

RELACJA VIDEO Z CEREMONII POŚWIĘCENIA >>>
 

Warto wspomnieć, że łączny koszt wyposażenia kaplicy wyniósł ok. 80 tys. złotych. W dużej mierze został on sfinansowany przez anonimowych darczyńców. Wierzymy, że Pan który wszystko widzi w ukryciu odda należną zapłatę wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają budowę nowego kościoła. (mb)