VII SALETYŃSKIE SPOTKANIA DZIECI

VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci

Rodzina w moim zasięgu

14-16 czerwca 2019 r.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie!

                                    Mk 10,14
 
W dniu 14.06.2019r.  21  dzieciaków  z Gnojnika pod przewodnictwem ks. Marka  Lisa  i opiekuna   Małgorzaty Kozdrój wyruszyły na  VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci (SSD) do Sanktuarium Jezusa   Ukrzyżowanego w Kobylance k. Gorlic. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem –  „RODZINA W MOIM ZASIĘGU.” Celem spotkania, na  który wskazuje temat, jest uświadomienie  dzieciom potrzeby umocnienia rodzinnych więzów.Do Sanktuarium przyjechało 1500 dzieci, aby  przez trzy dni wspólnie się modlić, tańczyć, śpiewać czyli dawać świadectwo swojej wiary.
 
Dzieciaki rozradowane i radosne bawiły się super z zespołem ADHD. Żar lał się z nieba, ale panowie ze Straży zadbali o schłodzenie prysznicem ze strażackich sikawek :) Każdy dzień zaczynał się od modlitwy i kończył się modlitwą, był czas na animacje, konferencje o rodzinie wspólne rozmowy, zabawy. Można było przeżyć You  Can Dance for Jezus czy np. The Voice of Kobylanka  Kids na żywo :)   Każdy uczestnik miał  możliwość  przygotowania się  do sakramentu pokuty, a potem Eucharystii, którą celebrował bp Jacek Kiciński z Wrocławia. Mimo, iż brakowało wygody, nie było telewizora,  wygodnego łóżka  i prysznica, można  było się świetnie bawić i poświęcić ten czas dla Jezusa !  Dzieciaki kiedy są umorusane, to wtedy są najbardziej szczęśliwe !  Bardzo  polecamy,wszystkim dzieciom i  zapraszamy za rok !!!  Do zobaczenia !

OBEJRZYJ ZDJECIA (kliknij poniżej) >>>

                                                                                             
 

VII SALETYŃSKIE SPOTKANIA DZIECI (2)

VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci

Rodzina w moim zasięgu

14-16 czerwca 2019 r.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie!

                                    Mk 10,14
 
W dniu 14.06.2019r.  21  dzieciaków  z Gnojnika pod przewodnictwem ks. Marka  Lisa  i opiekuna   Małgorzaty Kozdrój wyruszyły na  VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci (SSD) do Sanktuarium Jezusa   Ukrzyżowanego w Kobylance k. Gorlic. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem –  „RODZINA W MOIM ZASIĘGU.” Celem spotkania, na  który wskazuje temat, jest uświadomienie  dzieciom potrzeby umocnienia rodzinnych więzów.Do Sanktuarium przyjechało 1500 dzieci, aby  przez trzy dni wspólnie się modlić, tańczyć, śpiewać czyli dawać świadectwo swojej wiary.
 
Dzieciaki rozradowane i radosne bawiły się super z zespołem ADHD. Żar lał się z nieba, ale panowie ze Straży zadbali o schłodzenie prysznicem ze strażackich sikawek :) Każdy dzień zaczynał się od modlitwy i kończył się modlitwą, był czas na animacje, konferencje o rodzinie wspólne rozmowy, zabawy. Można było przeżyć You  Can Dance for Jezus czy np. The Voice of Kobylanka  Kids na żywo :)   Każdy uczestnik miał  możliwość  przygotowania się  do sakramentu pokuty, a potem Eucharystii, którą celebrował bp Jacek Kiciński z Wrocławia. Mimo, iż brakowało wygody, nie było telewizora,  wygodnego łóżka  i prysznica, można  było się świetnie bawić i poświęcić ten czas dla Jezusa !  Dzieciaki kiedy są umorusane, to wtedy są najbardziej szczęśliwe !  Bardzo  polecamy,wszystkim dzieciom i  zapraszamy za rok !!!  Do zobaczenia !

OBEJRZYJ ZDJECIA (kliknij poniżej) >>>

                                                                                             
 

REMONT KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA

Remont kościoła trwa od 2010 roku i w tym czasie wykonano następujące prace:
•     odnowienie zewnętrznego kamiennego cokołu
•     renowacja kamiennego portalu pomiędzy kruchtą a nawą główną
•     odnowienie części obrazów będących przedstawieniem Drogi Krzyżowej z zewnętrznych nisz w murach kościoła oraz domalowanie brakujących stacji
•     wykonanie 3 etapów prac przy ołtarzu głównym
•     odsłonięcie i konserwacja techniczno- zachowawcza gotyckiego fresku na ścianie północnej nawy głównej.
 
Rada Parafialna na zebraniu 14 lutego 2019 roku jednogłośnie postanowiła zakończyć współpracę z dotychczasowym wykonawcą firmą konserwatorską „Renesans” reprezentowaną przez Panią Annę Koszarską i nawiązała współpracę z nowym wykonawcą Panem Dawidem Szlachtą.
 
Zakres prac do wykonania w najbliższej przyszłości jest ogromny i potrzebne na to będą poważne środki finansowe. Podstawowym i najbardziej palącym problemem do rozwiązania jest odwodnienie i osuszenie kościoła. Należy wykonać projekt konserwatorski i na jego podstawie podjąć kolejne działania w celu uratowania i przywrócenia do świetności tej wyjątkowej świątyni. Renowacji wymagają zarówno mury i ściany, witraże, dach, jak i całe wyposażenie. Liczymy         w związku z tym na wsparcie modlitewne jak i finansowe.
 
Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 382 000 zł, uzyskanej przy wsparciu Pani minister Józefy Szczurek-Żelazko, lada dzień rozpoczną się prace odwodnieniowe. Planowane jest usunięcie istniejącej nawierzchni, prace archeologiczne, osuszenie i odwodnienie oraz położenie nowych chodników. W maju wykonaliśmy także badania dendrologiczne drzewostanu wokół kościoła. W przyszłości podjętą zostaną wskazane w operacie dendrologicznym działania pielęgnacyjne. W ramach całościowej koncepcji zagospodarowania otoczenia budynku, planujemy montaż nowego oświetlenia oraz systemu monitoringu.
 
Kolejną dotację, tym razem z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w wysokości 59 472 zł otrzymaliśmy na IV etap prac przy ołtarzu głównym. Rada parafialna postanowiła jednak, że dołożymy środki własne w kwocie 63 896 zł, po to, by zakończyć wszystkie prace przy ołtarzu.    W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą konserwatorską „Artom”, która 26 kwietnia 2019 roku rozebrała ołtarz i przewiozła do swojej pracowni konserwatorskiej, by tam poddać go pełnym zabiegom oczyszczenia i odnowienia.
 
Należy mieć świadomość, że zarówno zakres prac, jak i ich koszt na najbliższe lata jest ogromny. O kolejnych pracach oraz pozyskanych środkach informować będziemy na bieżąco.
 
W tym miejscu chcemy też wyrazić podziękowanie panu Grzegorzowi Gołębiowi za ogromne zaangażowanie, pomoc w pozyskiwaniu grantów i wsparcie merytoryczne.
 
Rada Parafialna