W DRODZE DO SANKTUARIUM MARYJNEGO ...

SKUTECZNA SZANSA NA ROZWÓJ ZAWODOWY

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ LUB BIERNĄ ZAWODOWO

Szukasz pracy?, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje?


Skorzystaj z oferty projektów „AKTYWNI I SAMODZIELNI (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” lub „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY” , realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Projekty są realizowane od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowane osób, które ukończyły 30 lub 50 rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski. Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia: 
  • Indywidualne wsparcie zawodowe
  • pośrednictwo pracymoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  • Szkolenia i bonyszkoleniowe ze stypendiumłatne
  • staże zawodowe
  • zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy 
  • Wsparcie trenera zatrudnienia
  • Opiekę nad osobami zależnymi
  • Doradztwo informatyczne
  • Zwrot kosztów dojazdu
Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy- wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania.

Zainteresowanych zapraszamy do naszego Centrum Wsparcia Kolping w Brzesku: ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta) Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc: tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654

UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!

Projekt „ Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” oraz projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”


W ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI ...