REMONT KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA

Remont kościoła trwa od 2010 roku i w tym czasie wykonano następujące prace:
•     odnowienie zewnętrznego kamiennego cokołu
•     renowacja kamiennego portalu pomiędzy kruchtą a nawą główną
•     odnowienie części obrazów będących przedstawieniem Drogi Krzyżowej z zewnętrznych nisz w murach kościoła oraz domalowanie brakujących stacji
•     wykonanie 3 etapów prac przy ołtarzu głównym
•     odsłonięcie i konserwacja techniczno- zachowawcza gotyckiego fresku na ścianie północnej nawy głównej.
 
Rada Parafialna na zebraniu 14 lutego 2019 roku jednogłośnie postanowiła zakończyć współpracę z dotychczasowym wykonawcą firmą konserwatorską „Renesans” reprezentowaną przez Panią Annę Koszarską i nawiązała współpracę z nowym wykonawcą Panem Dawidem Szlachtą.
 
Zakres prac do wykonania w najbliższej przyszłości jest ogromny i potrzebne na to będą poważne środki finansowe. Podstawowym i najbardziej palącym problemem do rozwiązania jest odwodnienie i osuszenie kościoła. Należy wykonać projekt konserwatorski i na jego podstawie podjąć kolejne działania w celu uratowania i przywrócenia do świetności tej wyjątkowej świątyni. Renowacji wymagają zarówno mury i ściany, witraże, dach, jak i całe wyposażenie. Liczymy         w związku z tym na wsparcie modlitewne jak i finansowe.
 
Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 382 000 zł, uzyskanej przy wsparciu Pani minister Józefy Szczurek-Żelazko, lada dzień rozpoczną się prace odwodnieniowe. Planowane jest usunięcie istniejącej nawierzchni, prace archeologiczne, osuszenie i odwodnienie oraz położenie nowych chodników. W maju wykonaliśmy także badania dendrologiczne drzewostanu wokół kościoła. W przyszłości podjętą zostaną wskazane w operacie dendrologicznym działania pielęgnacyjne. W ramach całościowej koncepcji zagospodarowania otoczenia budynku, planujemy montaż nowego oświetlenia oraz systemu monitoringu.
 
Kolejną dotację, tym razem z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w wysokości 59 472 zł otrzymaliśmy na IV etap prac przy ołtarzu głównym. Rada parafialna postanowiła jednak, że dołożymy środki własne w kwocie 63 896 zł, po to, by zakończyć wszystkie prace przy ołtarzu.    W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą konserwatorską „Artom”, która 26 kwietnia 2019 roku rozebrała ołtarz i przewiozła do swojej pracowni konserwatorskiej, by tam poddać go pełnym zabiegom oczyszczenia i odnowienia.
 
Należy mieć świadomość, że zarówno zakres prac, jak i ich koszt na najbliższe lata jest ogromny. O kolejnych pracach oraz pozyskanych środkach informować będziemy na bieżąco.
 
W tym miejscu chcemy też wyrazić podziękowanie panu Grzegorzowi Gołębiowi za ogromne zaangażowanie, pomoc w pozyskiwaniu grantów i wsparcie merytoryczne.
 
Rada Parafialna
EWANGELIZACJA Z MARYJĄ


  Program:
 
7 czerwca – piątek
 
18.00 – Eucharystia  z uroczystym wejściem z figurą Niepokalanej;
              Na zakończenie Mszy Św. – uczta słowa: świadectwa Maryjne;
Po Mszy Św. – wystawienie Najśw.  Sakramentu:
nowenna do Ducha Świętego; nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa;
adoracja z rozważaniami Maryjnymi.
 
Po nabożeństwie przy kościele rozprowadzanie płyt Eo Nomine
pt. „Niebo” {świadectwa z hospicjum i autorskie pieśni religijne}.
 
 
8 czerwca  –  sobota  –  Wigilia  Zesłania  Ducha  Świętego
 
18.00 – Eucharystia;
              Na zakończenie – uczta słowa: świadectwa o czyśćcu i duszach czyśćcowych;
Po Mszy Św. – wystawienie Najśw.  Sakramentu:
nowenna do Ducha Świętego; nabożeństwo ku czci Najśw. Serca
P. Jezusa; adoracja z rozważaniami o Duchu Świętym.
 
Po nabożeństwie przy kościele rozprowadzanie płyt Eo Nomine
pt. „Niebo” {świadectwa z hospicjum i autorskie pieśni religijne}.
 
 
9 czerwca  –  Niedziela  Zesłania  Ducha  Świętego
 
Eucharystia o godz. 7.00,  9.00,  11.00  i 17.00.
Na zakończenie każdej Mszy Św. – uczta słowa: świadectwa o Miłości
i Miłosierdziu Bożym oraz Akt Zawierzenia Niepokalanej
{wg św. M. Kolbe}.
Różaniec – godz. 8.30;
Koncert – po Mszy Św. o godz. 11.00;
 
Po każdej Mszy Św. przy kościele są rozprowadzane płyty Eo Nomine
pt. „Niebo” {świadectwa z hospicjum i autorskie pieśni religijne}.  
 
              Prowadzą  Marek  i  Dorota  Choszczykowie.

POMOC DLA KAROLINKI

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie operacji poszerzenia czaszki naszej 3-letniej córeczki Karolinki w związku z zagrożeniem wzroku, słuchu i sprawności umysłowej. Karolinka urodziła się z rzadką wadą genetyczną – zespołem Aperta. Choroba objawia się przedwczesnym zrośnięciem szwów czaszkowych i deformacją główki a także zrostem wszystkich palców dłoni i stóp. W 2016 roku  przeszła operację główki i operację rozdziału palców u rąk i stóp. Karolinka w bieżącym roku musi przejść kolejną operację czaszki tj. 2 etap poszerzenia przodu główki, ze względu na zagrożenie utraty wzroku, słuchu i sprawności umysłowej!
Mózg ponownie przestaje się mieścić w czaszce i zaczyna uciskać na narząd wzroku. Ciśnienie śródczaszkowe w jej małej główce narasta i jej wzrok się pogarsza. Poszerzenie główki uchroni Karolinkę przed utratą wzroku, słuchu i sprawności umysłowej. Tylko operacja może zapobiec uszkodzeniu nerwów wzrokowych i zmianom w mózgu.

Karolince można pomóc wpłacając darowiznę:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Michała Ossowskiego 5, 30-656 Kraków

 

Bank BSR o/Kraków

 

Nr konta: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
tytuł przelewu: leczenie Karolinki Malinowskiej

 

lub: