RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA

Dobiegają końca prace podjęte w tym roku przy renowacji kościoła św. Marcina. Wykonano całkowitą konserwację i odnowienie ołtarza głównego, jednakże ze względu na czekające nas dalsze prace przy świątyni ołtarz czasowo zostanie złożony w osobnym pomieszczeniu w nowym kościele.

Powoli kończymy także prace związane z osuszeniem i odwodnieniem. Została także wymieniona nawierzchnia, zastępując starą kostkę kamieniem sprowadzonym z Włoch porfirem trydenckim, który jest jednym z najtwardszych naturalnych kamieni, odpornym na warunki zewnętrzne. Z myślą o przyszłych latach, zdecydowaliśmy, w porozumieniu z konserwatorem zabytków, że będzie to najlepsza nawierzchnia, która wkomponowuje się w otoczenie kościoła i jest trwała na wiele, wiele lat. Kostka z demontażu zostanie użyta do wyłożenia alejki na cmentarzu.
 

Koszt obu prac zamknął się w kwocie 583.368,00 zł
Łączna dotacja na oba zadania wyniosła 439.785,78 zł
 
Środki własne 143.582,22 zł

 
Chcemy w tym miejscu złożyć wszystkim serdeczne Bóg zapłać za modlitwę, wpłaty pieniężne, życzliwość i wszelkie wsparcie. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, zarówno naszym parafianom, jak i pracownikom zewnętrznym.  Podziękowanie kierujemy także do właścicieli i pracowników firmy Artom za przywrócenie blasku ołtarzowi głównemu, Wasza ogromna wiedza i zaangażowanie pozwoliły zachować ołtarz dla następnych pokoleń.  Słowa wdzięczności kierujemy w stronę pana Dawida Szlachty, autora koncepcji odwodnienia i osuszenia oraz głównego wykonawcy wspomnianego zadania. Pan Szlachta pomógł naszej parafii w prowadzeniu i rozliczeniu prac oraz obu dotacji.
 

GALERIA ZDJĘĆ >>>


Następnym etapem renowacji, który planujemy, jest remont ścian, okien i dachu, czyli kompleksowe potraktowanie całego budynku z zewnątrz. Liczymy na wasze wsparcie modlitewne  i finansowe. Koszt prac jest ogromny szacowany na ponad 1 milion złotych. Mamy nadzieję na kolejne dotacje, w tym celu został już złożony jeden wniosek, gdyż bez nich nie ma szans na rzeczywistą poprawę wyglądu i stanu świątyni.
 
Drodzy Parafianie, każdy, komu dobro naszej wspólnoty leży na sercu, jest mile widziany na naszych spotkaniach. Decyzje, które podejmujemy, nigdy nie są pochopne i staramy się je podejmować w zgodzie z najlepiej pojętym dobrem naszej parafii.
 
Rada Parafialna

WSPOMNIENIE KS. KAN. JULIANA OSMOLI

z okazji 3. rocznicy śmierci ks. kan. Juliana Osmoli, warto obejrzeć film dokumentalny, który ukazuje Jego kapłańskie życie, które rozpoczęło się w 1953 roku, kiedy otrzymał święcenia kapłańskie.

OBEJRZYJ >>>


ODPUST ZA DUSZE WIERNYCH ZMARŁYCH

         Wierni, którzy odwiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłym i odmówią tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", mogą zyskać odpust zupełny  od południa uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny, pod zwykłymi warunkami, czyli:
 
1]  odbyta spowiedź święta, która może być wcześniej;
2]  przyjęta Komunia św. w tym dniu;
3]  dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.
     (np. "Ojcze nasz", Zdrowaś Maryjo" lub inna);
4] wymagane jest ponadto wyzbycie się przywiązania
    do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
 
        Jeśli jest brak takiej dyspozycji lub wymaganych warunków, wtedy odpust ten będzie tylko cząstkowy.
 
        Ponadto wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących, który w dniach 1 - 8 listopada jest zupełny,  w pozostałe zaś dni roku - cząstkowy. Odpust taki można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień, pod zwykłymi warunkami
{o których powyżej w punktach 1 - 4 }.
        Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wymagane do odpustu zupełnego. 
Jednak należy także doceniać zyskiwanie
odpustów cząstkowych.