ODPUST ZA DUSZE WIERNYCH ZMARŁYCH

         Wierni, którzy odwiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłym i odmówią tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", mogą zyskać odpust zupełny  od południa uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny, pod zwykłymi warunkami, czyli:
 
1]  odbyta spowiedź święta, która może być wcześniej;
2]  przyjęta Komunia św. w tym dniu;
3]  dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.
     (np. "Ojcze nasz", Zdrowaś Maryjo" lub inna);
4] wymagane jest ponadto wyzbycie się przywiązania
    do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
 
        Jeśli jest brak takiej dyspozycji lub wymaganych warunków, wtedy odpust ten będzie tylko cząstkowy.
 
        Ponadto wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących, który w dniach 1 - 8 listopada jest zupełny,  w pozostałe zaś dni roku - cząstkowy. Odpust taki można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień, pod zwykłymi warunkami
{o których powyżej w punktach 1 - 4 }.
        Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wymagane do odpustu zupełnego. 
Jednak należy także doceniać zyskiwanie
odpustów cząstkowych.

W DRODZE DO SANKTUARIUM MARYJNEGO ...

SKUTECZNA SZANSA NA ROZWÓJ ZAWODOWY

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ LUB BIERNĄ ZAWODOWO

Szukasz pracy?, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje?


Skorzystaj z oferty projektów „AKTYWNI I SAMODZIELNI (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” lub „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY” , realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Projekty są realizowane od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowane osób, które ukończyły 30 lub 50 rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski. Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia: 
  • Indywidualne wsparcie zawodowe
  • pośrednictwo pracymoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  • Szkolenia i bonyszkoleniowe ze stypendiumłatne
  • staże zawodowe
  • zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy 
  • Wsparcie trenera zatrudnienia
  • Opiekę nad osobami zależnymi
  • Doradztwo informatyczne
  • Zwrot kosztów dojazdu
Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy- wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania.

Zainteresowanych zapraszamy do naszego Centrum Wsparcia Kolping w Brzesku: ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta) Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc: tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654

UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!

Projekt „ Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” oraz projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”